Zelforganisatie

Zeg eens eerlijk; geloof je altijd in jezelf en ben je meestal echt intrinsiek gemotiveerd. Als dat zo is vind ik dat fantastisch.
Vaak zijn er momenten in een loopbaan dat je niet echt in je energie zit. Een lastige collega, een vervelende leidinggevende of werken in een team met veel weerstand. Hoe zorg je dat je dan toch het initiatief kunt houden en met energie en plezier naar je werk gaat?

Organisaties en haar medewerkers moeten zich continue aanpassen aan veranderende omstandigheden binnen en buiten de organisatie. 
Veelal gaan deze veranderingen gepaard met reorganisaties vaak opgevolgd door al weer een volgende reorganisatie.
Terwijl de ‘winkel openblijft’ vragen deze veranderingen veel aanpassingsvermogen van management, teams en individuele medewerkers.


Mensen willen best veranderen, maar hij/zij wil zich niet laten veranderen.

Profile Dynamics ® 
Organisaties investeren veel geld in training en ontwikkeling en blijven toch vaak ontevreden over wat er in de praktijk verandert. Hoewel het echte leren in de praktijk plaatsvindt, investeren we daar vaak veel minder in.
Als uw medewerkers in de praktijk de volgende stap willen zetten, moeten ze ook in de praktijk aan de slag met hun uitdagingen. Door deze te baseren op hun drijfverenprofiel, herkennen zij deze en kunnen zij aantoonbaar veranderen.

 

Naar schatting mislukt 70 tot 80 % van de verandertrajecten.
Een belangrijke oorzaak hiervan is de onderschatting van de factor ‘mens’, die als een essentiële schakel het traject kan maken of breken

Met de analyse van drijfveren in uw organisatie krijgt u inzicht hoe de mensen in uw organisatie omgaan met veranderingen en interne culturen.

Ook het smeden van goedlopende teams kan Profile Dynamics bij helpen. Ieder manager kent het probleem, het team ‘loopt niet’ maar het is lastig om er grip op te krijgen. Een teamanalyse van drijfveren geeft inzicht in de interactie tussen individuele groepsleden en hoe zij constructief kunnen samenwerken. De analyse geeft ook antwoord op de vraag hoe het team het best onderling taken kan verdelen, om iedereen echt in de energie te zetten. 

Meer weten over het inzetten van drijfvereninstrumenten in uw organisatie?
Neem vrijblijvend contact op!