Hallo, van harte welkom op mijn website. 
 

 

 

De wereld om ons heen verandert razend snel. De hiërarchische manier van werken kan deze snelheid veelal niet aan. Organisaties moeten wendbaar zijn en snel aanpassingen kunnen doorvoeren. De route naar het einddoel moet daarom laag in de organisatie sneller aangepast kunnen worden.

Organisaties ontwikkelen automatisch nodeloze complexiteit.
Dat kan zijn door oude gewoonten van management welke veel werk veroorzaken, processen die niet meer effectief en efficiënt zijn en soms zelf negatieve waarde toevoegen aan een klantproces, onoverzichtelijkheid in productassortiment of zelfs versnippering van bedrijfsstructuur welke leidt tot teveel lagen en zuilen.
Hoewel vaak onbedoeld, wordt het proces leidend boven medewerker en zelfs klant.

Het resultaat laat zich raden ;  medewerkers met afnemende initiatieven en betrokkenheid en ontevreden klanten die de weg naar de concurrent snel kunnen vinden.
Hoogste tijd dus om nog eens goed te kijken naar uw organisatie inrichting en – besturing. Is het nog steeds optimaal en toekomstbestendig? 

Graag ga ik met u in gesprek om vrijblijvend met u mee te kijken en indien aan de orde u van tips en opties te voorzien voor verbetering.

Je hebt het vast wel eens gezien een zwerm vogels of vissen ogenschijnlijk bewegend als één organisme. Er is geen enkele teamleider in de zwerm die zegt wanneer naar links of rechts te gaan. Elk individueel dier handelt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk doel. Overleven om voort te planten. Een elementair doel welke in essentie toch een mooi voorbeeld is, hoe een individu eigen verantwoordelijk neemt en bijdraagt aan een gezamenlijk doel.

Soms is het handig een ‘bliksemafleider van buiten de eigen organisatie te hebben, of tijdelijk know how aan te haken van iemand die meer betrokken is bij de organisatie en haar medewerkers dan een adviseur of consultant. In dergelijke situaties kom ik graag tijdelijk uw team versterken of treed ik graag op als trusted advisor

Organisaties en haar medewerkers moeten zich continue aanpassen aan veranderende omstandigheden binnen en buiten de organisatie.Veelal gaan deze veranderingen gepaard met reorganisaties  soms opgevolgd door een volgende reorganisatie.

Terwijl de ‘winkel openblijft’vragen deze veranderingen veel aanpassingsvermogen van management, teams en individuele medewerkers.

Blog

Wekelijkse blog

Is het voor het management mogelijk om te weten wat er precies in het bedrijf gebeurt? Volgens Sydney Yosida is dat onmogelijk en weet slechts 4% van alle kennis over problemen door te dringen tot de top van de organisatie

Je organisatie inrichten op basis van gezamenlijke doelen en het centraal zetten van individuele verantwoordelijkheden en kennis. Niet gemakkelijk ..